गा.वि.स.हरु महत्वपुर्ण निर्णयहरु सहयोगी संस्थाहरु जनचेतना अभियान फोटो ग्यालरी जिविसको उदेश्य जिल्ला परिषदबाट पारित योजना पुस्तिका पर्यटन सम्बन्धी बिबरन निति,कार्यक्रम तथा बजेटका मार्गदर्शन संस्थागत स्वरुप प्रतिवेदन, सामाजिक सुरक्षा
सन्देश

वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन

- वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन २०७०-७१
   जि वि स - जि वि स, तनहुँ
समाचार
 

 
सूचनापाटी
 

जिविस, तनहुँ - २०७१-०५-१८

१७ वटा सूचना(हरु) उपलब्ध छन्।
  जनमत
  तपाई जिल्ला बिकास समिति, तनहुँले प्रदान गरेको सेवाबाट कत्तिको सन्तुष्ठ हुनुहुन्छ?

   छु
   छैन
   थाह छैन

बन्धु प्रसाद बास्तोला
स्थानीय विकास अधिकारी
नारायण प्रसाद बराल
प्रमुख जिल्ला इन्जीनियर
  विद्युतिय सुशासन सेवाहरु
  घटना दर्ता
सिफारिस तथा प्रमाणित प्रकृया
   महत्वपुर्ण फोन नम्बरहरु
 
  प्रहरी : १००
सूचना केन्द्र : ०६५-५६०५९८
जि प्रा. का : ०६५-५६००९०
जिविस : ०६५-५६०५३४
  अरु »